Informatie over de lessen

Iedere les is zo opgezet dat u in een oogopslag ziet, welke manier van leren in de les geoefend wordt. Dan volgt een lijstje van de (uiterst simpele) materialen die u nodig heeft voor de les. En dan de vier vaste onderdelen:

Voorbereiding: Welke manieren van denken worden geoefend? Hoe sluit dit aan op wat er in de voorgaande lessen geleerd is? Wat kunt u voorbereiden in het lokaal?

Opzet van de les: Hoe presenteert u de les aan de leerlingen? Hoe deelt u groepjes in? Hoeveel tijd reserveert u voor de verschillende onderdelen van de les?

Observatie: De lessen zijn allemaal uitgebreid getest in het CBO-Vooruitwerklab. Vanuit deze ervaring wordt aangeven welke problemen de leerlingen zullen  tegenkomen, en waar u speciaal op kunt letten. Ook vindt u typische voorbeelden van de manieren van denken (analytisch, creatief of praktisch) die u bij de leerlingen kunt verwachten en benoemen.

Nabespreking: De kinderen vullen zelf tijdens het werken aan de les hun eigen Vragenblad in. Aan het einde van de verrijkingsreeks krijgen ze deze Vragenbladen gebundeld terug, als een soort logboek van hoe ze hun denken ontwikkeld hebben. Onder het hoofdje "Nabespreking" vindt u een aantal leerpunten die u naar aanleiding van de les met de leerlingen kunt bespreken. Ook vindt u er mogelijkheden om de kinderen te helpen om de link te leggen tussen wat ze hier geleerd hebben en de praktijk van alledag op school. Op deze manier kunt u ook uw collega’s laten zien wat de leerlingen tijdens de verrijking aan het oefenen zijn. In de reguliere klas kunnen ze dan de vaardigheden oefenen.