Het Grote Vooruitwerklabboek III
Het Grote Vooruitwerklabboek III
In Vooruitwerklabboek 3 ligt de nadruk op samenwerking en de factoren die de samenwerking kunnen verstoren.

Verzendkosten

€ 0,00

€ 125,00
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen
 
De Vooruitwerklabboeken zijn ontwikkeld als verrijkingsmateriaal voor
(hoog)begaafde leerlingen van Basisschool en Voortgezet Onderwijs.
In de workshops trainen ze vaardigheden om hun leerhouding,
schoolprestaties en zelf-inzicht te verbeteren.
Het verrijkingsconcept is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en de Stichting Ontwikkeling Leermethoden
(www.slimlerenleren.nl), door Dr. E. (Els) Schrover.

In elk van de drie delen vindt u een opbouwende reeks van volledig
uitgeschreven lessen met een ‘Grote Opdracht’, het leerdoel van de les,
tips voor observatie en punten voor de nabespreking, verder zijn er
kopieerbare Vragenbladen voor de leerling in de boeken. Deze zijn ook
van de website te downloaden.

In Vooruitwerklabboek 3 ligt de nadruk op samenwerking en de factoren
die de samenwerking kunnen verstoren.
In het eerste deel van dit boek vindt u vijf opdrachten voor samenwerking
en de nabespreking om te zien wat iedereen ervan heeft geleerd. Het is
de bedoeling dat het geleerde leidt tot regels waarop de groepsleden
elkaar kunnen aanspreken bij de komende opdrachten.
Het middelste deel van het boek is het grootste en het meest herkenbaar
als Vooruitwerklabboek. Het bestaat uit tien ‘Grote Opdrachten’, net als in
boek 1 en 2, met suggesties voor persoonlijke reflectie en
observatiepunten voor u. Deze opdrachten zijn de meest complexe van de
drie Vooruitwerklabboeken: samenwerken, zelfkennis en reflectie op het
groepshandelen zijn opnieuw de sleutelwoorden, maar voor deze
opdrachten is goed en gestructureerd overleggen echt onontbeerlijk. De
deelnemers kunnen niet zomaar beginnen: de opdracht moet gezamenlijk
worden geanalyseerd, de krachten van elke deelnemer van het groepje
moeten worden ingezet en de taken verdeeld.
Samenwerking is naast zelf-inzicht de kern van alle opdrachten in de
Vooruitwerklabboeken, en onderhandelen is een belangrijke vorm van
samenwerken om problemen op te lossen. Dat hebben de deelnemers
vooral in dit derde boek geleerd, want complexe opdrachten vragen om
veel overleg – en leveren daardoor ook meningsverschillen op.
In het laatste deel van boek 3 komen de leerdoelen van dit boek samen,
in ‘de vijf regels van goed onderhandelen’. De deelnemers kunnen in twee
grappige maar moeilijke samenwerkings- en overleg-oefeningen (‘Haaien-
eiland’ en ‘Luts en Mips’) ontdekken in hoeverre ze zich de leerdoelen van
boek 3 hebben eigen gemaakt.